Σύλλογος Προστασίας & Αρωγής Παιδιών με Εγκεφαλικές Κακώσεις και ΑΜΕΑ

Αγορά οχήματος
Δωρεά για την υποστήριξη της αγοράς δύο λεωφορείων για την μετακίνηση των ωφελούμενων του Κέντρου Ημέρας.

O Σύλλογος που συστάθηκε το 2001 λειτουργεί ένα Κέντρο Ημέρας που παρέχει υπηρεσίες για περίπου 50 παιδιά με ειδικές ανάγκες.