Σύλλογος Προστασίας, Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η Καρδιά του Παιδιού» - Εξοπλισμός γραφείου - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύλλογος Προστασίας, Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η Καρδιά του Παιδιού»

Εξοπλισμός γραφείου
Αγορά χώρου που θα στεγάσει γραφεία του Συλλόγου στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα φιλοξενούνται παιδιά και γονείς από το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό να βοηθά  καρδιοπαθή παιδιά. Οι προσπάθειές του εστιάζονται στην παροχή ψυχικής, οικονομικής και ιατρικής υποστήριξης σε άρρωστα παιδιά και στη βελτίωση των συνθηκών θεραπείας τους.