Σύλλογος Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων «Αλκυόνη» - Δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύλλογος Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων «Αλκυόνη»

Δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου
Χρηματοδότηση της δημιουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου. Συγκεκριμένα, η δημιουργία του πάρκου περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών στη σκεπή του κτιρίου και θα καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ενεργειακές ανάγκες του κέντρου. Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου θα μειώσει σημαντικά τα ενεργειακά έξοδα του οργανισμού και θα αποτελέσει ένα πολύ καλό παράδειγμα ενεργειακής απόδοσης και φροντίδας για το περιβάλλον.

Ο Σύλλογος Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων «Αλκυόνη» ιδρύθηκε το 1994 και το Νοσοκομείο Άγριων Ζώων «Αλκυόνη» έχει σκοπό τη θεραπεία τραυματισμένων άγριων ζώων και την επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον. Ο οργανισμός έχει δημιουργήσει 30 καταφύγια πρώτων βοηθειών σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και διατηρεί κεντρικό νοσοκομείο ζώων στην Πάρο. Το τελευταίο προσφέρει περίθαλψη σε περισσότερα από 200 ζώα ετησίως. Το προσωπικό της Αλκυόνης αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές, οι οποίοι αριθμούν περίπου 300 άτομα, 25 εκ των οποίων είναι επιστημονικό προσωπικό.