Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Χρηματοδότηση διαφόρων προγραμμάτων
Χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έρευνας γύρω από την πολιτιστική παράδοση της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Ο Σύλλογος «Φίλοι της Moυσικής» ιδρύθηκε το 1953,  με σκοπό τη κατασκευή κτιρίου για τη στέγαση του Μεγάρου Μουσικής Aθηνών και τη δημιουργία μουσικής βιβλιοθήκης. Στους στόχους του Συλλόγου περιλαμβάνονται η υποστήριξη και η προώθηση των ελληνικών μουσικών έργων, των νέων καλλιτεχνών και η δημιουργία εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων σε όλη την Eλλάδα.