Σύλλογος «ΝΟΣΗΛΕΙΑ»

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη ενός πιλοτικού προγράμματος για την κατ’ οίκον υγειονομική περίθαλψη στον Δήμο Αθηναίων.

Ο Σύλλογος «ΝΟΣΗΛΕΙΑ» ιδρύθηκε το 2001 και έχει ως στόχο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και την προστασία των νοσηλευόμενων ασθενών στην Αθήνα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη νοσηλευτική εκπαίδευση, τη φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη, καθώς και προμήθειες. Ο οργανισμός έχει υποστηρίξει περισσότερους από 260 ασθενείς.