Σύλλογος Μέριμνας Ειδικού Παιδιού Νομού Ροδόπης «´Αγιοι Θεόδωροι»

Αγορά οχήματος
Αγορά λεωφορείου για τη μεταφορά παιδιών με ειδικές ανάγκες και αγορά εξοπλισμού γυμναστηρίου για άτομα με σωματικές δυσκολίες.

O σύλλογος επιβλέπει και εκπαιδεύει νέα άτομα άνω των 18 ετών με υψηλό βαθμό νοητικών δυσκολιών.