Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών – Κ.Ε.Φ.Ι

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την κάλυψη μισθοδοσίας δύο επαγγελματιών. 

Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. ιδρύθηκε το 2004, με σκοπό την παροχή συναισθηματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης σε καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους, καθώς και την αύξηση της επίγνωσης του κοινού και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα σχετικά με τον καρκίνο.