Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Β. Ελλάδος «Η Λάμψη»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την υποστήριξη της λειτουργίας του οργανισμού για 2 χρόνια.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1987 από γονείς παιδιών που είχαν διαγνωστεί με καρκίνο. Αποστολή τους είναι η υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο, η υποστήριξη των Τμημάτων Παιδιατρικής Ογκολογίας των Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και η ευαισθητοποίηση του κοινού.