Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Β. Ελλάδος «Η Λάμψη» - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Β. Ελλάδος «Η Λάμψη»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

This grant supports Lampsi in offering psychological and financial assistance to children with cancer and their families, as well as support to the pediatric hospitals in Thessaloniki that serve these children.