Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ειδικής Αγωγής Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της δημιουργίας υπαίθριου χώρου παιχνιδιού κατάλληλου για παιδιά με αναπηρίες (ΑΜΕΑ).

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ειδικής Αγωγής Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης πρόκειται για ένα πολύ ενεργό σύλλογο, που ιδρύθηκε το 2017, καθώς το σχολείο άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 2017 με 19 παιδιά, 6 έως 14 ετών με διάφορες αναπηρίες και 3 εργαζόμενους.