Σύλλογος Γονέων - Κηδεμόνων Σπαστικών Παιδιών «Ο Καλός Σαμαρείτης»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αγορά αναπηρικών αμαξιδίων.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1978 και φροντίζει παιδιά με βαριά εγκεφαλική παράλυση. Τα προγράμματά του περιλαμβάνουν λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και σωματική αγωγή. Ο Σύλλογος μεριμνά για 35 παιδιά που παρακολουθούνται από εξειδικευμένο προσωπικό 20 ατόμων.