Σύλλογος Γονέων - Κηδεμόνων Σπαστικών Παιδιών «Ο Καλός Σαμαρείτης»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων. 

Ο Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων Σπαστικών Παιδιών «Ο Καλός Σαμαρείτης» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε πριν από 34 χρόνια, με σκοπό να προσφέρει υποστήριξη σε άτομα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική υστέρηση και σωματικές αναπηρίες και δε γίνονται δεκτά σε παρόμοια κέντρα λόγω της βαρύτητας της κατάστασής τους. Για το σκοπό αυτό διατηρεί Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, το οποίο προσφέρει ένα φάσμα υπηρεσιών, όπως ειδική εκπαίδευση, φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία και μουσικοθεραπεία, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.