Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού και 2ου & 3ου Νηπιαγωγείου Βουτών

Κατασκευαστικές εργασίες

Δωρεά για τη χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης των έργων κατασκευής και ανακαίνισης στις εγκαταστάσεις του Σχολείου. 

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2009, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας του 2ου Δημοτικού και του 2ου & 3ου Νηπιαγωγείου Βουτών Κρήτης, και τη στήριξη του έργου του διδακτικού προσωπικού.