Σύλλογος Γονέων - Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Δυτικής Μάνης - Αγορά οχήματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύλλογος Γονέων - Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Δυτικής Μάνης

Αγορά οχήματος
Αγορά σχολικού λεωφορείου. Το σχολείο εξυπηρετεί δεκατρία χωριά στη Δυτική Μάνη, στην περιφέρεια  Μεσσηνίας.