Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας-ΑΡΧΕΛΩΝ

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την υποστήριξη του Κέντρου Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών στην Αθήνα και για την καταγραφή των φωλιών θαλάσσιων χελωνών στη Ζάκυνθο και στη Δυτική Πελοπόννησο.

Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας -ΑΡΧΕΛΩΝ στοχεύει στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα μέσω της παρακολούθησης και της έρευνας, της ανάπτυξης και της εφαρμογής σχεδίων διαχείρισης, της αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, της ευαισθητοποίησης του κοινού και της διάσωσης και περίθαλψης τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών.