Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.)

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κοινωνικού – Κοινοτικού Σταθμού «Γέφυρες Ζωής». Ο Σταθμός στηρίζει τους ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας, τις οικογένειές τους, και τα μέλη της κοινότητας που αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Εξυπηρετεί περισσότερους από 400 ασθενείς ανά έτος.

Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία - ΣΟΨΥ παρέχει υπηρεσίες ενδυνάμωσης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας, υποστήριξη και κατάρτιση στις οικογένειες και στους φροντιστές τους, καθώς και εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία και τις σύγχρονες θεραπείες. Ως Ένωση Γονέων, δίνει μεγάλη έμφαση στην καταπολέμηση του στιγματισμού, προάγει την ευαισθητοποίηση και καταπολεμά τις διακρίσεις.