Σύλλογος Φίλων Κέντρο Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων

Αγορά οχήματος

Δωρεά για την αγορά ενός λεωφορείου 19+ θέσεων. Το λεωφορείο θα διευκολύνει τη μετακίνηση των μελών με αναπηρία του Κέντρου Μέριμνας στη Βέροια.

Το Κέντρο Μέριμνας για Παιδιά με Ειδικές Δεξιότητες ιδρύθηκε το 2003 στη Βέροια. Το Κέντρο Ημέρας προσφέρει υπηρεσίες για την υποστήριξη της ανάπτυξης των παιδιών.