Σύλλογος Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Μεσσηνίας

Γενική οικονομική ενίσχυση

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Κέντρου Φυσικής Αποκατάστασης Καλαμάτας. 

Ο Σύλλογος Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Μεσσηνίας στηρίζει το έργο του Κέντρου Φυσικής Αποκατάστασης Καλαμάτας. Το Κέντρο προσφέρει φυσική αποκατάσταση σε άτομα με μόνιμες ή προσωρινές αναπηρίες, μέσω φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και θεραπευτικής ιππασίας. Προσφέρει, επίσης, κοινωνικο-ψυχολογική υποστήριξη και διάφορες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού.