Σύλλογος Εθελοντών Κοινωνικής και Συναισθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με καρκίνο και των Οικογενειών τους "Πνοή Αγάπης" - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύλλογος Εθελοντών Κοινωνικής και Συναισθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με καρκίνο και των Οικογενειών τους "Πνοή Αγάπης"

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την υποστήριξη του προσωπικού και την κάλυψη λειτουργικών εξόδων για τους δύο ξενώνες της Πνοής Αγάπης, στο κέντρο της Αθήνας. Οι ξενώνες παρέχουν διαμονή σε αξιοπρεπείς συνθήκες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε καρκινοπαθείς με χαμηλό οικονομικό εισόδημα από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι χρειάζεται να ταξιδέψουν στην Αθήνα για τη θεραπεία τους.