Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη ενός προγράμματος για τη φροντίδα, μέσω εθελοντών, όλων των κακοποιημένων παιδιών που διαμένουν στα τρία παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, και είναι χωρίς γονική μέριμνα και χωρίς φροντιστή.

O Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ειδικεύεται στην φροντίδα των μοναχικών/εγκαταλελειμμένων ασθενών από το 2007. Μέσα σε 10 χρόνια, το έργο του έχει υποστηρίξει πάνω από 1.750 ασθενείς σε 34 νοσοκομεία.