Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την υποστήριξη μέρους των ετησίων δαπανών του συλλόγου, καθώς και για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής.

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 2007. Επί του παρόντος, συνεργάζεται με 17 νοσοκομεία της Αττικής, προσφέροντας φροντίδα σε μοναχικούς- εγκαταλελειμμένους ασθενείς (ενήλικες και παιδιά), μετά από γραπτή αίτηση του νοσοκομείου.