Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου

Αγορά Εξοπλισμού

Δωρεά για τη δημιουργία ενός κινητού εργαστηρίου πληροφορικής, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ολόκληρο το νησί της Χίου.  

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2011. Οι κύριοι στόχοι του ήταν να παρέχει εκπαίδευση στα μέλη του, να διαδώσει τη χρήση των υπολογιστών και της Πληροφορικής στους εκπαιδευτικούς των άλλων τομέων και, το σημαντικότερο, να αναβαθμίσει την ποιότητα της διδασκαλίας της Πληροφορικής στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.