Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα & Φίλων «ΠΕΡΠΑΤΩ»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων του κτιρίου εκπαίδευσης ημι-αυτόνομης διαβίωσης, προκειμένου να ξεκινήσει την κανονική του λειτουργία, δηλαδή να είναι σε θέση να φιλοξενεί 16 άτομα για περίοδο έως 6 μηνών, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση αλλά και στην εκπαίδευσή τους, με στόχο την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτονομίας τους. 
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «ΠΕΡΠΑΤΩ» ιδρύθηκε στην Κομοτηνή το 2002. Σκοπός του είναι η οργάνωση, η εκπαίδευση και η υποστήριξη ατόμων με σωματική αναπηρία που κατοικούν στο νομό. Ο οργανισμός έχει υλοποιήσει πολλές δράσεις, με στόχο να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να γίνουν δραστήρια και ισότιμα μέλη της τοπικής κοινωνίας και να συμβάλει στη μετατροπή των τοπικών υποδομών, ώστε να είναι πιο εύχρηστες για τα άτομα αυτά. Το έργο του οργανισμού στον τομέα της αστικής κινητικότητας έχει βραβευτεί από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.