Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα & Φίλων «ΠΕΡΠΑΤΩ» - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα & Φίλων «ΠΕΡΠΑΤΩ»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων για το κέντρο εκπαίδευσης αυτόνομης διαβίωσης για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, για περίοδο δύο ετών.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «ΠΕΡΠΑΤΩ» ιδρύθηκε στην Κομοτηνή το 2002. Σκοπός του είναι η οργάνωση, η εκπαίδευση και η υποστήριξη ατόμων με σωματική αναπηρία που κατοικούν στο νομό. Ο οργανισμός έχει υλοποιήσει πολλές δράσεις, με στόχο να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να γίνουν δραστήρια και ισότιμα μέλη της τοπικής κοινωνίας και να συμβάλει στη μετατροπή των τοπικών υποδομών, ώστε να είναι πιο εύχρηστες για τα άτομα αυτά. Το έργο του οργανισμού στον τομέα της αστικής κινητικότητας έχει βραβευτεί από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.