Σύλλογος Αρχαιοφίλων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Νομού Έβρου - Εργασίες ανακαίνισης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύλλογος Αρχαιοφίλων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Νομού Έβρου

Εργασίες ανακαίνισης

Eνίσχυση για εργασίες ανακαίνισης στο εσωτερικό του μουσείου.