Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Κατασκευαστικές εργασίες

Δωρεά για την ολική ανακαίνιση υποδομών σε 5 λόχους της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων καθώς και την παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων από Έλληνες αξιωματικούς και Ευέλπιδες σε συνεργασία με την Αμερικανική Ακαδημία Στρατού (West Point).

H Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, η οποία ιδρύθηκε το 1828, ξεπερνά το στενό πλαίσιο της στρατιωτικής ακαδημίας. Στόχος της Σχολής, εκτός από τη διδασκαλία της Στρατιωτικής Επιστήμης, είναι τόσο η έρευνα συναφών εφαρμοσμένων επιστημών και η μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και η κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή.