Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά εξοπλισμού για τη βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια και το αμφιθέατρο.