Στέγη Θηλέων Π. Φαλήρου «Ο /Αγιος Αλέξανδρος»

Επισκευαστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού
Μερική ενίσχυση για επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο και αγορά εξοπλισμού.

Η Στέγη Θηλέων Π. Φαλήρου «Ο ´Αγιος Αλέξανδρος» ιδρύθηκε το 1942 και είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Η Στέγη φιλοξενεί κορίτσια από 6 έως 24 ετών, τα οποία είναι άπορα, ορφανά ή κακοποιημένα, ή προέρχονται από διαλυμένες και μονογονεϊκές οικογένειες. Η αποστολή της Στέγης είναι η προστασία, η μόρφωση, καθώς και η επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση των παιδιών.