Στέγη Κατάκοιτων Γερόντων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Ανακαίνιση

Δωρεά για τη χρηματοδότηση εργασιών ανακαίνισης και για την αγορά εξοπλισμού.

Η Στέγη Κατάκοιτων Γερόντων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ιδρύθηκε το 1974, με στόχο την παροχή στέγης και φροντίδας σε κλινήρεις ηλικιωμένους.