Στέγη Ειδικής Θεραπευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Τρικάλων

Εργασίες ανακαίνισης και αγορά εξοπλισμού

Εργασίες ανακαίνισης και αγορά εξοπλισμού. Η Στέγη ιδρύθηκε στην Κεντρική Ελλάδα το 1989 με σκοπό να συμβάλει στην  προστασία, τη θεραπευτική αγωγή, τη διατροφή, την επαγγελματική κατάρτιση  και την ένταξη στην αγορά εργασίας παιδιών και νέων με ειδικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, η Στέγη φιλοξενεί είκοσι οκτώ παιδιά ήπιας νοητικής υστέρησης -ηλικίας 13-28 ετών- με σκοπό την ειδική επαγγελματική αγωγή τους, ώστε να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, τους παρέχει αφιλοκερδώς ειδικά θεραπευτικά προγράμματα (ψυχολογική στήριξη, φυσιοθεραπεία), συγκεκριμένη διατροφή αλλά και επαγγελματική κατάρτιση. Η Στέγη λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα κατά τις εργάσιμες ώρες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους γονείς των παιδιών να ασχοληθούν με την εργασία τους, αφήνοντας τα παιδιά τους σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον.