Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η Αργώ» - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η Αργώ»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για τη μερική κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του οργανισμού.

Το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ" ιδρύθηκε το 1985 με σκοπό την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες σε βασικές δεξιότητες και κοινωνική συμπεριφορά, προκειμένου να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ανεξαρτησία και η αυτάρκειά τους. Σήμερα ο οργανισμός αποτελείται από 2 μονάδες ημερήσιας φροντίδας και έναν ξενώνα.