Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η Αργώ» - Αγορά οχήματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η Αργώ»

Αγορά οχήματος
Ενίσχυση για την αγορά λεωφορείου 18 θέσεων με σκοπό την ασφαλή μεταφορά παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Η «Αργώ» ιδρύθηκε το 1985 για να προσφέρει μόρφωση, αποκατάσταση και υποστήριξη σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.Το κέντρο διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό 35 ατόμων που απαρτίζεται από παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, καθηγητές σωματικής αγωγής και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι παρέχουν θεραπεία σε 60 άτομα ηλικίας 17 έως 45 ετών, τα οποία πάσχουν από μέση και βαριά διανοητική υστέρηση.