Σωματείο Φίλοι του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη – Κέντρο Εθνομουσικολογίας - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σωματείο Φίλοι του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη – Κέντρο Εθνομουσικολογίας

Χρηματοδότηση προγράμματος
Δωρεά για τη χρηματοδότηση δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά δημοτικού, με έμφαση στη συμμετοχή σχολείων από υποβαθμισμένες περιοχές, καθώς και για την ανακαίνιση του εκθεσιακού χώρου.

Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη – Κέντρο Εθνομουσικολογίας ιδρύθηκε το 1991 και διαθέτει συλλογή από 1.200 ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα από το 18ο αιώνα και έπειτα. Το Μουσείο προσφέρει επίσης μαθήματα ελληνικών λαϊκών μουσικών οργάνων και διοργανώνει μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και παρουσιάσεις βιβλίων και δίσκων, από το Μάρτιο έως τον Οκτώβριο, κάθε χρόνο. Όλες οι δραστηριότητες του Μουσείου διοργανώνονται από το Σωματείο Φίλοι του Μουσείου.