Σωματείο Φίλοι του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη – Κέντρο Εθνομουσικολογίας - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σωματείο Φίλοι του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη – Κέντρο Εθνομουσικολογίας

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για τη χρηματοδότηση της περιοδεύουσας έκθεσης του Μουσείου, η οποία θα επισκεφθεί 8 προορισμούς, καθώς και τις συνοδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και διαλέξεις, συναυλίες, και έρευνα με θέμα τα τοπικά έθιμα και τη λαϊκή μουσική.

Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη – Κέντρο Εθνομουσικολογίας διαθέτει συλλογή από ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα από το 18ο αιώνα και έπειτα. Το Μουσείο προσφέρει μαθήματα ελληνικών λαϊκών μουσικών οργάνων και διοργανώνει μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων και δίσκων.