Σωματείο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών Ελυμνίων - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σωματείο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών Ελυμνίων

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά ενίσχυσης της εκπαίδευσης για τη διάσωση σε πλημμύρες, καθώς και προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για πυροσβέστες και διασώστες.