Σωματείο Αδελφότης ο Καλός Σαμαρείτης

Ανακαίνιση

Δωρεά για την υποστήριξη της διεξαγωγής τεχνικών και άλλων σχετικών μελετών που αφορούν την ανακαίνιση του γηροκομείου.

Το Σωματείο Αδελφότης ο Καλός Σαμαρείτης ιδρύθηκε αρχικά το 1960, με στόχο την κατασκευή και τη λειτουργία του Γηροκομείου  Λήμνου. Το Γηροκομείο φιλοξενεί 44 άτομα και απασχολεί επτά άτομα προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων νοσοκόμων και άλλου υποστηρικτικού προσωπικού.