Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Συνέδρια

Ενίσχυση για την αντιμετώπιση μέρους των εξόδων του 8ου Παγκόσμιου Προσκοπικού Forum Νέων και του 36ου Παγκόσμιου Προσκοπικού Συνέδριου. Και τα δύο έλαβαν χώρα στην Ελλάδα.

 Tο Σώμα Eλλήνων Προσκόπων ιδρύθηκε το 1910 και αριθμεί 25.000 μέλη. Είναι η μεγαλύτερη μη κερδοσκοπική οργάνωση στην Eλλάδα.