Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την υποστήριξη της εγκατάστασης ενός συστήματος πυρασφάλειας στην κατασκήνωση του Σώματος στην Αττική.

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (ΣΕΟ) ιδρύθηκε το 1932 και έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα τους, μέσα από αυτοδιοίκητες ομάδες, έτσι ώστε να ενισχύσει τη δημιουργικότητά τους και να τα βοηθήσει ώστε να γίνουν χρήσιμα μέλη της κοινωνίας.