Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο - Αγγειοχειρουγικό Τμήμα - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο

Αγγειοχειρουγικό Τμήμα - Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την προμήθεια ιατρικού διαγνωστικού εξοπλισμού.

Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ ιδρύθηκε το 1940. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου καλύπτουν 35.000 τ.μ. σε έκταση 18 στρεμμάτων. Το Νοσοκομείο εξυπηρετεί τις ιατρικές ανάγκες του αυξανόμενου τοπικού πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας Αττικής, με δυναμικότητα 700 κλινών και προσωπικό 1120 άτομα.