Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά υπολογιστών για την αναβάθμιση των εργαστηρίων πληροφορικής της Σχολής, καθώς και για την αγορά διαδραστικών πινάκων (smart boards) και προβολέων (projectors).

Η Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων ιδρύθηκε στην Καλλιθέα Αττικής το 1927, με τη διαθήκη του ευεργέτη Βασιλείου Σιβιτανίδη. Σήμερα, η Σχολή είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και φοιτούν στα τμήματά της περίπου 2.500 μαθητές από ολόκληρη τη χώρα ετησίως.