Σχολική Επιτροπή Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε. Ε. Ε. Ε. Κ.) Δήμου Ελευσίνας

Αγορά λεωφορείου

Αγορά σχολικού λεωφορείου για παιδιά με ειδικές ανάγκες.


H σχολή E.E.E.E.K. είναι δημόσια σχολή με ειδικό εξοπλισμό για παιδιά και άτομα από 14-30 ετών με ειδικές ανάγκες.