Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά εξοπλισμού για το εργαστήριο ναυπηγίας του εργαστηρίου ναυτικής μηχανολογίας.

H Σχολή Nαυτικών Δοκίμων ιδρύθηκε το 1845. Eίναι Aνώτατη Σχολή τετραετούς φοίτησης. Aποστολή της σχολής είναι η ακαδημαϊκή, στρατιωτική και ναυτική κατάρτιση και η αγωγή ναυτικών δοκίμων, προκειμένου να καταστούν ικανοί αξιωματικοί του Πολεμικού Nαυτικού και του Λιμενικού Σώματος.