Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Εκπαιδευτικό υλικό

Eνίσχυση για την αγορά βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού.

Tο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι σχολείο διετούς φοίτησης για άτομα από 18 έως 53 ετών χωρίς απολυτήριο λυκείου.