Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μαλανδρίνου

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μαλανδρίνου.
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη φυλακή Μαλανδρίνου ιδρύθηκε το 2016.