Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού

Αγορά εξοπλισμού
Μέρος του Προγράμματος Εκπαίδευση στις Φυλακές

Η δωρεά στο 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού περιλαμβάνει την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού και επίπλων, τα οποία θα διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία του σχολείου. 

Το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού λειτουργεί από το 2005, με διαρκώς αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων από τους κρατούμενους. Κατά το σχολικό έτος 2010-2011, 90 κρατούμενοι παρακολούθησαν τα μαθήματα και συμμετείχαν στα εργαστήρια ζωγραφικής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μουσικής, δημοσιογραφίας και επιστημών. Σε πολλές περιπτώσεις, πρώην μαθητές του σχολείου συνέχισαν τις σπουδές τους και έγιναν δεκτοί σε Ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ άλλοι έχουν βραβευθεί για τις υψηλές τους επιδόσεις σε ποικίλους διαγωνισμούς, καλλιτεχνικού και επιστημονικού, κυρίως, περιεχομένου.