Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού του σχολείου.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου ιδρύθηκε το 2003. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα δημόσιο σχολείο για ενήλικες.