Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγ. Αναργύρων Αττικής

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του εργαστηρίου πληροφορικής για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγ. Αναργύρων Αττικής ιδρύθηκε το 2004. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δημόσια σχολεία για ενήλικες που θέλουν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.