«Σβουρένειο» ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Κω

Αγορά οχήματος
Δωρεά για την προμήθεια ενός οχήματος.

Το «Σβουρένειο» Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά με ειδικές ανάγκες ιδρύθηκε το 2004 από τον Δήμο Κω. Το Κέντρο υλοποιεί ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων που περιλαμβάνουν δημιουργικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες.