«Ρομά Χωρίς Σύνορα» ΑΜΚΕ

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη της συμμετοχής παιδιών Ρομά σε μία 10ήμερη θερινή κατασκήνωση.

Η ΑΜΚΕ «Ρομά Χωρίς Σύνορα» εργάζεται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής ένταξης των Ρομά, κυρίως στην περιοχή της Καρδίτσας.