Ριζάρειο Ίδρυμα - Κατασκευαστικές εργασίες - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ριζάρειο Ίδρυμα

Κατασκευαστικές εργασίες
Αγορά εξοπλισμού και ολοκλήρωση της ανέγερσης του Συνεδριακού Kέντρου.