Ριζάρειο Ίδρυμα

Κατασκευαστικές εργασίες
Αγορά εξοπλισμού και ολοκλήρωση της ανέγερσης του Συνεδριακού Kέντρου.